orodjeindom

Za Vas smo izdelali novo spletno trgovino. Uživajte v spletnih nakupih. Vprašanja nam lahko pošljete na mail #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe


Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@orodjeindom.si.

Obrazec za odstop od pogodbe je potrošnikom na voljo tukaj.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel oziroma artikle vrne po pošti na naslov prodajalca: VERTLES D.O.O., Industrijska cesta 60, 5000 Nova Gorica.

Potrošnik mora artikel oziroma artikle vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artikla oziroma artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračuna po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega, ali gre za pošiljko, paket ali tovor). Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika (bil potrjen s strani naročnika pred naročilom le tega), ki je bil prilagojen njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe, kot tudi ne od pogodbe, katere predmet je zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje potrošniku vrne prejeto plačilo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, pri kateri je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila vsakokrat veljavnega zakona o varstvu potrošnikov.


Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta


Izdelki v kompletu pomenijo enoten artikel. To pomeni, da za odstop od pogodbe za artikle iz kompleta veljajo enaka določila in pogoji, kot so določeni zgoraj, le da se odstop lahko uveljavlja zgolj za celoten komplet in ne za posamezne artikle v kompletu.


Reklamacije


Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bodo do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži. Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov ob morebitni napaki na izdelku zahteva, da podjetje izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako. Če je embalaža poškodovana, mora kupec svojo zahtevo sporočiti podjetju Vertles d.o.o. v 8 dneh po prevzemu blaga.


Zamenjava izdelkov


Zamenjavo nakupa prek spletne trgovine vrši spletna trgovina Orodjeindom. Izdelki morajo biti neodprti, nerabljeni, količinsko nespremenjeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Rok za zamenjavo izdelkov je 8 dni. Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oziroma kopije računa. Izdelki se lahko zamenjajo zgolj za druge izdelke. Vračilo kupnine (delno ali v celoti) v primeru zamenjave ni mogoče. Če novi izdelki presegajo vrednost zamenjanih izdelkov, mora kupec razliko v ceni doplačati.


Stvarna napaka


Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali promet,

- artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

- artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

- je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Kako se preverja primernost artikla?


Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

- Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
- Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da artikel pregleda.
- Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, oziroma ga pošlje v trgovino, kjer je bil artikel kupljen, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
- Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo, potem ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

- odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

- vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz naslova uveljavljanja stvarne napake ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V izogib dvomu se artikli iz kompleta obravnavajo kot enoten izdelek (kot komplet), zato v primeru stvarne napake za artikle iz kompleta veljajo enaka določila in pogoji, kot so določeni zgoraj, pri čemer pa lahko potrošnik v primeru, da ima posamezen izdelek iz kompleta stvarno napako, od ponudnika zahteva zamenjavo zgolj posameznega artikla iz kompleta, ne more pa za ta posamezni izdelek zahtevati vračila kupnine.