orodjeindom

Za Vas smo izdelali novo spletno trgovino. Uživajte v spletnih nakupih. Vprašanja nam lahko pošljete na mail #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


Splošni pogoji poslovanja spletne prodajalne Orodjeindom so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo in sicer z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter mednarodnimi kodeksi e-poslovanja.

S spletno trgovino Orodjeindom (v nadaljevanju »trgovina« ali »Orodjeindom«) upravlja podjetje Vertles d.o.o., Industrijska cesta 60, 5000 Nova Gorica, z matično številko 3454452000 in davčno številko SI89244052, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«).

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Določilo prejšnjega odstavka pa ne velja, če se ti pogoji oz. bistvene sestavine pogodbe spremenijo med postopkom nakupa – v tem primeru bo Ponudnik kupca na to opozoril in mu omogočil odstop od pogodbe.


Veljavnost splošnih pogojev


Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe. V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Upravitelj spletne trgovine ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani Orodjeindom.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.


Odgovornost za delovanje in vsebino spletne trgovine


Upravitelj bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja Vertles d.o.o., upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.orodjeindom.si .

Podjetje Vertles d.o.o. . ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako podjetje Vertles d.o.o. ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili. Če obiskovalec najde kakršnokoli napako, vas prosimo da nam to javite na #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#.

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.orodjeindom.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.


Odgovornost uporabnika


Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja Vertles d.o.o. in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.orodjeindom.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov.


Prijava


Storitve spletne trgovine lahko uporabljate kot gost ali se registrirate kot uporabnik. Ob registraciji v sistem pridobite uporabniško ime, ki je enako naslovu vaše e-pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec, ki je starejši od 16 let, postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Orodjeindom, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.


Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

1. identiteto podjetja Vertles d.o.o. (ime in sedež podjetja, številka registra)

2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)

3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)

4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku)

5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)

6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,

7. način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,

8. časovno veljavnost ponudbe

9. rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen), poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka

10. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.


Ponudba artiklov


Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba Orodjeindom ažurira in spreminja pogosto in hitro.Cene so predstavljene kot Spletne cene in Akcijske cene in veljajo samo za nakup v spletni trgovini. Cene na spletu ne veljajo za nakup v fizični trgovini Orodjeindom. Spletne cene so priporočene prodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Akcijska cena je cena, ki velja za nakup v določenem obdobju po akcijski znižani ceni preko spleta.


Postopek nakupa


Če si želite ogledati, kaj je na voljo za nakup, prebrskajte spletni katalog izdelkov. Ko najdete izdelek, ki ga želite kupiti, kliknite na gumb »Dodaj v košarico« in določite količino. S klikom na minus (-) manjšate količino, s klikom na plus (+) pa večate količino. Če Vam ne dovoljuje višanja količine, potem ste dosegli trenutno dosegljivo zalogo ali pa maksimalno dovoljeno količino, ki jo lahko dodate v košarico. Ko vaše naročilo vsebuje artikle, ki jih želite kupiti, se prijavite oziroma registrirajte, če prvič opravljate nakup v spletni trgovini. Nakup lahko vedno opravite tudi kot gost, brez registracije. Nato vpišite svoje podatke za dostavo in izvedite plačilo.


Koraki postopka nakupa:


1. korak: Dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico

Izdelek, ki ga želite kupiti, dodajte v košarico s klikom na ustrezni gumb (»Dodaj v košarico«). Izdelki so razvrščeni po kategorijah (npr. glede na uporabo, različne možnosti ali vrsto izdelka …), poiščete jih lahko tudi s pomočjo iskalnika. Za več informacij o izbranem izdelku kliknite na sliko ali ime izdelka. V košarico lahko dodate poljubno število izdelkov. Ko z dodajanjem zaključite, lahko pozneje nadaljujete nakupovanje ali zaključite nakup. V prvem primeru se bodo izdelki v košarici shranili za kasnejši nakup. Izdelke v košarici lahko tudi poljubno odstranite (s klikom na napis »Odstrani«) oziroma spremenite količino. Košarico lahko bilo kje na strani vedno pregledate, ko se pomaknete s kazalcem na košarico desno zgoraj.

2. korak: Izbira načina prijave (registracija)

S klikom na »Blagajna« se Vam odpre polje za registracijo. Če ste registrirani uporabnik, se prijavite v račun s svojim uporabniškim imenom in geslom tako, da ju vnesete v za to namenjeni polji. Neregistrirani uporabniki se lahko na novo registrirate ali pa nakup opravite brez registracije (kot gost). Vsi registrirani uporabniki lahko pregledujete vaša pretekla naročila in popravljate vaše osebne podatke in geslo.

3. korak: Naslov plačnika (vnos naslova za plačilo)

Izpolnite obrazec »Naslov plačnika«, kjer so polja označena z zvezdico (*), so obvezna. Vnos podatkov potrdite s klikom na gumb »Naslednji korak«.

4. korak: Plačilo in dostava (vnos naslova za dostavo in izbira plačilnega načina)

V kolikor se naslov za dostavo pošiljke razlikuje od naslova prejemnika računa, v naslednjem koraku izberite možnost »Dostava na drug naslov« in vpišite podatke. Originalni račun naročila boste prejeli na e-naslov, ki ste ga ob oddaji naročila navedli v obrazec. V tem primeru bo račun po e-mailu poslan naročniku, izdelki pa naslovniku. Nato izberite način plačila med ponujenimi možnostmi. Ko izberete način plačila, kliknite na gumb »Naslednji korak«.

5. korak: Potrditev naročila (pregled naročila in potrditev oziroma zaključek nakupa)

Še enkrat preverite, ali je seznam naročenih izdelkov pravilen. Preverite tudi naslov dostave. Nato kliknite na gumb »Zaključi nakup« in zaključite nakup. Potrdilo o uspešno oddanem naročilu boste prejeli na svoj e-naslov.

Tehničnih storitev za prepoznavo in popravo napak pred oddajo naročila ne uporabljamo.

Za svetovanje, informacije in pomoč pri nakupu v spletni trgovini www.orodjeindom.si smo vam na voljo na telefonski številki 051 214 650. Vaš klic na to številko se obračuna po ceniku vašega operaterja. V primeru, da se vam ne moremo oglasiti, vas bomo poklicali nazaj, pri čemer to za vas ne predstavlja stroška. Pri sprejemanju in vračanju klicev ter obdelavi vašega zahtevka spoštujemo vašo zasebnost in skrbno ravnamo z vašimi osebnimi podatki.


Naročanje – sklepanje pogodbe na daljavo


Pogodbe (računi) so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo v pdf formatu prek našega kontaktnega naslova #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#. Za kopije pogodb (računov), ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje.

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.


Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe


Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok začne teči en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#.

Obrazec za odstop od pogodbe je potrošnikom na voljo tukaj.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel oziroma artikle vrne po pošti na naslov prodajalca: VERTLES D.O.O., Industrijska cesta 60, 5000 Nova Gorica.

Potrošnik mora artikel oziroma artikle vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artikla oziroma artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračuna po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega, ali gre za pošiljko, paket ali tovor). Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika (bil potrjen s strani naročnika pred naročilom le tega), ki je bil prilagojen njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe, kot tudi ne od pogodbe, katere predmet je zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje potrošniku vrne prejeto plačilo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri odstopu od pogodbe, pri kateri je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila vsakokrat veljavnega zakona o varstvu potrošnikov.


Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta


Izdelki v kompletu pomenijo enoten artikel. To pomeni, da za odstop od pogodbe za artikle iz kompleta veljajo enaka določila in pogoji, kot so določeni zgoraj, le da se odstop lahko uveljavlja zgolj za celoten komplet in ne za posamezne artikle v kompletu.


Reklamacije


Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bodo do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži. Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov ob morebitni napaki na izdelku zahteva, da podjetje izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako. Če je embalaža poškodovana, mora kupec svojo zahtevo sporočiti podjetju Vertles d.o.o. v 8 dneh po prevzemu blaga.


Zamenjava izdelkov


Zamenjavo nakupa prek spletne trgovine vrši spletna trgovina Orodjeindom. Izdelki morajo biti neodprti, nerabljeni, količinsko nespremenjeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Rok za zamenjavo izdelkov je 8 dni. Zamenjava izdelkov je mogoča le ob predložitvi računa oziroma kopije računa. Izdelki se lahko zamenjajo zgolj za druge izdelke. Vračilo kupnine (delno ali v celoti) v primeru zamenjave ni mogoče. Če novi izdelki presegajo vrednost zamenjanih izdelkov, mora kupec razliko v ceni doplačati.


Stvarna napaka


Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali promet,

• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

• artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

• je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Kako se preverja primernost artikla?


Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.


Kako se stvarno napako uveljavi?

• Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

• Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da artikel pregleda.

• Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, oziroma ga pošlje v trgovino, kjer je bil artikel kupljen, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

• Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo, potem ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.


Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

• odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

• vrne plačani znesek.


V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz naslova uveljavljanja stvarne napake ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V izogib dvomu se artikli iz kompleta obravnavajo kot enoten izdelek (kot komplet), zato v primeru stvarne napake za artikle iz kompleta veljajo enaka določila in pogoji, kot so določeni zgoraj, pri čemer pa lahko potrošnik v primeru, da ima posamezen izdelek iz kompleta stvarno napako, od ponudnika zahteva zamenjavo zgolj posameznega artikla iz kompleta, ne more pa za ta posamezni izdelek zahtevati vračila kupnine.


Veljavnost ponudbe in cene


Spletne in akcijske cene, ki so prikazane v spletni trgovini, vsebujejo DDV in so v valuti EUR. Cene na spletni strani veljajo samo za nakup preko spletna in ne za nakup v fizični trgovini Orodjeindom. Spletna cena je cena, ki velja za nakup artiklov ali kompletov artiklov. Akcijska cena je znižana cena, ki velja po navadi za določeno obdobje. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Slike artiklov v spletni trgovini so simbolične in ni nujno, da v celoti odražajo dejansko stanje ponudbe.


Način plačila


Spletna trgovina Orodjeindom ponuja sodobne elektronske plačilne sisteme. Vsa plačila potekajo prek varnih povezav. Vsa plačila so integrirana in odobrena s strani ponudnikov plačil. Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, podatki o kreditni kartici so zaščiteni.


Obvezna zahteva za vse članice EU je PSD2 ali direktiva EU o plačilnih storitvah 2, ki določa, kako je treba v EU ravnati z vsemi spletnimi in mobilnimi plačili. Zakon med drugim zahteva močno avtentikacijo uporabnika (SCA). Na kakšen način se bo izvedla močna avtentikacija uporabnika, je odvisno od banke ali ponudnika plačil.

Omogočamo naslednje načine plačila:

• Plačilo po predračunu: Kupec prejme predračun na svoj e-naslov v najkrajšem možnem času. Rok plačila je dva dni od datuma na predračunu. Po plačilu predračuna naročilo odpremimo na naslov za dostavo.

• Plačilo po povzetju: Kupec poravna stroške kupnine ob dostavi dostavni službi,

• Plačilo s kreditnimi karticami (Maestro, Activa Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club) prek plačilne platforme SIXPAYMENT.

• Plačilo z VALÚ-jem


Dobavni rok


Če je blago »Na zalogi« , to pomeni da je artikel v zmernih količinah dobavljiv takoj in se odpremi najkasneje v treh (3) delovnih dneh od dneva plačila naročila oziroma od oddaje naročila v primeru plačila po povzetju oziroma plačila s plačilnimi karticami. Če povpraševana količina je večja od dovoljene, ki se jo lahko doda v košarico, vas prosimo, da nam Vašo namero o nakupu pošljete na mail #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#. Izdelali Vam bomo najboljšo ponudbo.

Če ima blago oznako »Nizka zaloga« pomeni da je artikel na zalogi v zmanjšanih količinah. V primeru da je željena količina nižja od trenutne zaloge, se naročilo odpremi najkasneje v treh (3) delovnih dneh. V primeru da je željena količina višja od trenutne zaloge artikla, se bo količina avtomatsko popravila na razpoložljivo količino, ki je dobavljiva takoj, oziroma ne bo dovolilo povečati količine.

Če ima blago oznako »Ni na zalogi« pomeni da izdelka ni na zalogi v našem centralnem skladišču. Podatki o dobavljivosti izdelka so napisani pri opisu izdelka. Za izdelavo ponudbe ali naročilo izdelka lahko oddate povpraševanje preko maila, kjer Vam bomo ponudili več informacij. Dobavljivost velja šele po oddaji naročila. Izdelkov, ki so označeni z »Ni na zalogi«, ni mogoče naročiti preko spleta. Če katerega od izdelkov, ki ste jih naročili, slučajno ni na zalogi, vas bomo o tem obvestili. Takrat lahko naročilo v celoti prekličete, potrdite delno naročilo, ali potrdite, da boste počakali, da izdelek ponovno dobimo na zalogo. Opravičujemo se zaradi nevšečnosti, ki vam jih takšna situacija lahko povzroči.


Dostava


Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je GLS - General logistic sistem, v določeni primerih pa Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Kupec krije poštnino sam, če je znesek nakupa nižji od 250€ z ddv, v nasprotnem primeru so stroški pošiljanja BREZPLAČNI. Če se odločite za plačilo naročila po povzetju, je lahko v primeru pošiljanja s Pošto Slovenije strošek pošiljanja višji za znesek storitve odkupnine in provizije, ki ga zaračuna Pošta Slovenije. Stroški poštnine za naročila do vrednosti 250eur so 5,09eur z ddv.

Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije.

Ko bomo paket predali dostavni službi, vam bomo poslali e-sporočilo s sledilno številko za spremljanje pošiljke.


Zasebnost in zaščita podatkov


Zavezujemo se, da bomo skrbno varovali vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnikov spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Prijazno vas prosimo, da preberete našo Politiko zasebnosti, saj vam predstavlja natančen vpogled v to, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Spletna stran Orodjeindom.si uporablja spletne piškotke, da bi vam zagotovili kar najboljšo storitev pri pregledovanju spletnih vsebin in naročanju v spletni trgovini.


Varnost


Nakupovanje in plačevanje prek spletne trgovine je varno. Vse transakcije, opravljene v spletni trgovini, so zaščitene s protokolom Secure Sockets Layer (SSL). Vsa plačila, opravljena s plačilno kartico, so zaradi vaše varnosti obdelana v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačilo lahko opravite s plačilno kartico (Maestro, Activa Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club).

Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so zakodirani s pomočjo tehnologije za šifriranje podatkov SSL. Ta napredni postopek šifriranja podatkov omogoča, da osebnih podatkov ni mogoče prestreči, medtem ko potujejo z vašega do našega računalnika ali z našega računalnika do banke. Osebni podatki se v kodirani obliki prenesejo z vašega računalnika na avtorizacijski strežnik banke in se ne shranjujejo na strežniku ponudnika. Če želite preveriti, ali je vaš brskalnik med plačevanjem v varnem načinu, poiščite ikono ključavnice v začetku vrstice z naslovom v brskalniku.


Varovanje osebnih podatkov


Podjetje Vertles d.o.o., ki upravlja spletno trgovino Orodjeindom (www.orodjeindom.si), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.


Podjetje Vertles d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine Orodjeindom (www.orodjeindom.si), zbira naslednje podatke uporabnikov:

1. ime in priimek

2. naslov in kraj bivanja

3. naslov za pošiljanje naročenega blaga

4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)

5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)

6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino


Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino ne odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino Orodjeindom (www.orodjeindom.si).

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.


Izjemno razkritje osebnih podatkov


Podatki, ki jih podjetje zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.


Komunikacija


Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

• jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

• pošiljatelj bo jasno razviden,

• različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

• jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

• željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.


Omejitev odgovornosti


Spletna trgovina Orodjeindom ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna zmota (46. člen Obligacijskega zakonika - OZ), razen, če spletna trgovina pri sklepanju pogodbe ni ravnala s skrbnostjo, ki se zahteva v prometu. Kot očitna zmota se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih spletna trgovina Orodjeindom v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.


Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla. Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.


Intelektualna lastnina


Vse pravice so pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke naj tej strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. Ta spletna trgovina lahko vsebuje tudi slike, za katere je ponudnik pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani.

Ponudnik pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del te spletne trgovine ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s to spletno trgovino. Ponudnik zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.


Izvensodno reševanje potrošniških sporov


Spori med ponudnikom in potrošnikom pa se lahko rešijo tudi prek alternativnih oblik.

Družba Vertles d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba Vertles d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


Pritožbe in spori


Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova #EM#696f646c446a74686c636f62626961623e627b#EM#. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Shranjevanje in reprodukcija pogodbenih določil ali splošnih pogojev


Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so na voljo na spletni strani www.orodjeindom.si, kjer si jih potrošniki lahko tudi natisnejo, shranijo, prenesejo in reproducirajo. Povezava do pdf datoteke splošnih pogojev se nahaja tukaj.


Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Tine Žvokelj, direktor